Dataskyddspolicy - Lena Ström Fastighetsbyrå

Vi värnar om och respekterar din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Nedan följer en övergripande information om hur vi behandlar dina uppgifter, på vilken grund, till vem vi lämnar ut dina personuppgifter samt vad du har för rättigheter gällande dina personuppgifter.

Genom att använda våra tjänster accepterar du och godkänner vår behandling av dina personuppgifter och om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lena Ström Fastighetsbyrå.

1. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Exempel på hur vi får tillgång till dina personuppgifter, förutom vid personlig kontakt kan vara:

 • När du registrerar dig på vår hemsida eller webbplats.
 • När du använder våra tjänster
 • Genom offentliga register som exempelvis Skatteverket och Lantmäteriet.
 • Genom bank
 • Genom din bostadsrättsförening

1.2. Cookies

www.lenastrom.se använder cookies - eller kakor - som är textfilter som skickas från våra webbservrar och sparas i din webbläsare. Kakorna innehåller ingen personinformation. De vanligaste användningsområdena är:

 • Att mäta trafiken på sajten, till exempel vilka sidor på www.lenastrom.se som besökts när och hur.
 • Få information om vilka operativsystem och webbläsare som används.
 • Anpassa annonsvisningar efter besökaren.
 • Förenkla ditt besök på www.lenastrom.se.

www.lenastrom.se använder sig av så kallade tredjepartsleverantörer för olika tjänster och delar av sajten. Även dessa sparar cookies i din webbläsare. Exempel på dessa är Sydsvenskan.se (annonser), Google Analytics (besöksstatistik).

Om du vill undvika cookies från Sydsvenskan.se och våra samarbetspartners kan du göra på följande vis:

   1. Du kan ta bort kakorna. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på sajten därmed försvinner.

   2. Du kan ställa in din webbläsare så den inte tar emot cookies. Det kan påverka viss funktionalitet och visst innehåll på sajten.

2.Vilka uppgifter samlar vi in och varför

Du kan som kund direkt eller indirekt komma att delge oss dina personuppgifter och vi lagrar de uppgifter som är relevanta för oss.

Personuppgifter kan vara exempelvis:

 • Person - och kontaktinformation
 • Konto - och betalningsuppgifter
 • Information om din enhet, till exempel ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar.

Vi lagrar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig och grunden till att vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter kan vara både avtalsmässig, juridisk eller en intresseavvägning.


3. På följande grunder lagrar vi dina personuppgifter:

3.1 Fullgörande av avtal

När vi har ett uppdrag att t.ex förmedla eller värdera en bostad, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi lagrar dina uppgifter i 10 år i enlighet med Fastighetsmäklarlagen och står under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen.

3.2 Rättslig förpliktelse

För att följa gällande lagstiftning kan vi behöva lagra dina personuppgifter på grund av andra lagar, t.ex. Bokföringslagen, Penningtvättslagen, Fastighetsmäklarlagen eller annan tillämplig lagstiftning. Även dessa uppgifter lagrar vi i 10 år.

3.3 Intresseavvägning

Även i andra sammanhang behöver vi lagra dina personuppgifter, det kan t.ex vara om du varit i kontakt med oss för en värdering av en bostad, för att vi ska hjälpa dig att söka en bostad, för att du har varit intresserad av en bostad, deltagit i en tävling eller för att vi på annat sätt ska kunna ge dig bästa service i bostadsrelaterade frågor. Det kan även hända att vi ber om ditt skriftliga samtycke eller medgivande för en specifik marknadsföringsåtgärd. Även i dessa fall lagrar vi dina uppgifter i 10 år.

Vi gallrar samtliga personuppgifter regelbundet.

4. Vem delar vi dina uppgifter med?

Vi kan komma att behöva lämna dina personuppgifter till våra samarbetspartners och leverantörer. De får inte använda personuppgifter i annat syfte än det vi beställt och vi delar bara nödvändiga uppgifter. Vi säljer givetvis inte dina personuppgifter till någon och delar de heller inte med vem som helst.

Följande leverantörer och samarbetspartners kan vara aktuella:

 • Banker
 • FMI (Fastighetsmäklarinspektionen)
 • Myndigheter
 • Din bostadsrättsförening
 • Byggherrar
 • Domstol, motpart och rådgivare vid eventuell rättstvist
 • Marknadsföringstjänster som exempelvis: Hemnet, Hitta Hem, Blocket Bostad, Booli
 • Säljare & Köpare
 • Tjänsteleverantörer för IT-tjänster, ITSSAB (Office 365-konsult) och Webbsida, Lixion
 • Leverantörerför styling, foto tryck och distribution.
 • Firma för besiktning och Energideklaration
 • Försäkringsbolag (Willis Försäkringar)
 • Redovisningsföretag
 • Systemleverantörför affärssystem. (FASAD & PREK Affärssystem)

5. Dina rättigheter

Du har rätt att ha kontroll över den information vi sparat om dig. Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning följande rättigheter:

 • Rätt att få ett utdrag över de uppgifter vi har registrerade om dig.
 • Rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig. Vi ändrar så länge det inte strider mot annan lagstiftning som vi har att förhålla oss till.
 • Rätt att bli raderad så länge lagen inte längre kräver att vi lagrar dina uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling - Exempelvis rätt att avböja direktmarknadsföring.
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter - Exempelvis påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Du kan även undanbe olika typer av utskick, då ska du inte invända mot personuppgifter utan kontakta oss och begära en begränsning i den kommunikationskanal vi använder.

Att använda sina rättigheter kostar ingenting och du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Om begäran dock är uppenbart ogrundad eller ogrundad kan vi välja att antingen inte tillmötesgå begäran eller ta ut en avgift.

Om det krävs för vår hantering kommer vi begära ytterligare information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

6. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Lena Ström Fastighetsbyrå AB, Barsebäcksvägen 60, 246 30 LÖDDEKÖPINGE.

Du kan kontakta Lena Ström Fastighetsbyrå på info@lenastrom.se alternativt 046-270 42 00.